UDBUD – Danish Seafood søger en ekstern leverandør til projektledelse.

Ekstern leverandør til projektledelse, analyse og facilitering i forbindelse med etablering af værdikæde for superkølet fisk

Projektet Sub-Cool”  ønsker at forlænge holdbarheden samt øge kvalitet og pris på ferske fisk og fiskeprodukter til centrale europæiske markeder. For at opnå dette formål, vil projektets parter arbejde med at skabe en ubrudt superkølekæde fra fiskeri til afsætning. Det vil sige, der gennem projektet vil arbejdes med at nedkøle de fangede fisk til ca. -1,5 grader celsius direkte efter landing og fastholde dem ved denne temperatur indtil afsætning.

Den eksterne leverandør skal kunne varetage den overordnede projektledelse gennem hele projektet. Det betyder at den eksterne leverandør skal sørge for at koordinere samarbejdet mellem projektets interne og eksterne partnere, sørge for vejledning af projektets partnere i forbindelse med afrapportering, administration m.m. Den eksterne leverandør skal planlægge, facilitere og evaluere projektets indsats.

Den eksterne leverandør skal i projektet gennemføre en række analyser og aktiviteter:

Læs mere her: Ekstern leverandør til projektledelse – sub-cool

Rettet 20. november 2017