Om os

Danish Seafood Association
Foreningen startede sit virke i 2010 som resultat af en fusion mellem Dansk Fisk og Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening, og DSA har i dag 116 aktive medlemmer inden for forarbejdning af og trading med fisk og fiskevarer. DSA har til formål at sikre en stærk profilering af fiskevirksomhedernes synspunkter over for danske myndigheder samt i dansk og international presse, og foreningen yder løbende medlemmerne assistance i og medvirker til løsning af enkeltsager.

Foreningen fungerer som talerør over for EU via medlemskab af den fælleseuropæiske fiskeindustriforening, AIPCE-CEP. Branchen repræsenterer en samlet omsætning på 33,2 mia. kr. og eksporterer fisk og skaldyr for over 26 mia. kr., hvorved fiskeindustrien placerer sig som den 2. største fødevareeksporterende branche i Danmark. Foreningen arbejder på at sikre gode konkurrencevilkår for den forarbejdende industri i Danmark, der er underlagt et i international sammenhæng højt omkostningsniveau, samt på at sikre en import af råvarer og eksport af færdigvarer, der er fri for told, mængdebegrænsninger og fri for ubegrundede veterinære krav og hindringer.

Foreningen styres af en valgt bestyrelse på 11 medlemmer, der repræsenterer fiskeindustriens underbrancher og geografi, og som definerer foreningens overordnede strategi og politik. Foreningens formand er Peter Bamberger, Vendsyssel Seafood, og Poul Melgaard er foreningens direktør. DSA har fra juli 2017 haft sekretariat på Axelborg i København i kontornaboskab med Danmarks Fiskeriforening, Marine Ingredients Denmark, Danmarks Pelagiske Producentorganisation samt Baltic Sea Advisory Council.

Foreningen driver 5 arbejdsgrupper inden for laks; røgeri; fersk fisk; skaldyr og konserves samt pelagisk industri. Arbejdsgrupperne mødes lokalt i landet 2 gange om året. Foreningen samarbejder med andre foreninger, men agerer i øvrigt selvstændigt og er ikke medlem af andre, større foreninger. DSA baserer sit virke på frivilligt medlemskab og kontingent.

Hvad koster et medlemsskab

Bliv medlem

Som medlem bliver I en del af en stærk organisation og et stort fællesskab. Læs mere om et medlemskab her.

Kontakt os

Har du et spørgsmål eller søger anden information, så er du velkommen til at ringe eller skrive til os nedenfor.