Bliv medlem

Hvad opnår du som medlem af Danish Seafood Association?

Vi står med dannelsen af foreningen fra 1. februar 2010 samlet i den danske fiskeindustri og står dermed styrket over for myndigheder og samarbejdspartnere vedrørende udfordringer i tilknytning til råvareforsyning, produktion samt afsætningen i EU og i tredjelande.

Du får følgende ud af medlemskab af Danish Seafood Association:

  • Vi udsender løbende nyhedsbreve til dig fra sekretariatet om alle aktuelle emner.
  • Vi lægger vægt på løbende kontakt og dialog med dig og medarbejderne på virksomheden om daglige og aktuelle spørgsmål.
  • Vi har indgået rammeaftaler med Atradius for eksportkreditforsikringer og med Codan for erhvervsforsikringer. Begge aftaler giver dig fordele via medlemskabet af Danish Seafood Association.
  • Vi sender løbende invitationer til eksportfremmeaktiviteter i EU samt i tredjelande.
  •  Vi har nedsat røgeri, skaldyr og fersk fisk  arbejdsgrupper, hvor du eller dine medarbejdere kan have glæde af at dele deres erfaringer med medarbejdere i andre virksomheder.
  • Vi informerer dig om støtteordninger til fiskeindustrien, og bistår med rådgivning vedrørende ny ansøgninger om støtte til investeringsprojekter i din virksomhed
  • Vi har et stort kontaktnet i EU samt i øvrige EU-lande for løsning af de udfordringer du måtte møde, og som kræver løsninger ”på tværs af grænser”.

For download af kontingentblanket – Tryk her: Kontingentblanket