I et samarbejde mellem seafoodvirksomhederne: Launis, Guldborg Rejepilleri, Ocean Seafood og Coldwater United Seafood, vidensorganisationerne DTU Fødevareinstituttet og Højmark laboratoriet og med Danish Seafood Association som projekthaver, har vi gennem tre år arbejdet på et projekt omkring udvikling af en smagsforstærker baseret på skaller fra den danske rejeindustri. Projektet er finansieret af den Europæiske Hav og Fiskerifond (EHFF) gennem programmet Fælles indsatser for fiskeri som administreres af Fiskeristyrelsen

Det enorme fokus på bæredygtighed har fået flere seafoodproducenter til at vurdere, hvad de kan brugere deres biprodukter fra deres produktion til. Med den rette viden og tilgang kan disse biprodukter være med til at sikre en værdifuld anvendelse, der kan sikre indtægter til virksomheden og evt. nedsætte omkostninger til afskaffelse af biprodukter.

Projektets formål har således været at sikre en både økonomisk og ressourcemæssig bæredygtig udnyttelse af skallerne.

Projektet har vist flere forskellige muligheder for at skabe en velsmagende fond baseret på rejeskallerne. For vurdere, hvordan smagen fra skallerne bedst håndteres gennem den visere forarbejdning, er der i projektet gennemført en lang række analyser af råvaren og et sensorikpanel har testet smagen af de forskellige smagsforstærkere ved prøvesmagning på laboratoriet på DTU.

For at vurdere markedspotentialet for smagsforstærkere baseret på rejeskaller, er der i projektet gennemført en markedsanalyse af, hvilke markeder der især efterspørger marine smagsforstærkere, hvilken type smagsforstærker der efterspørges, samt prisestimater af de forskellige produkter. Slutteligt er der gennemført en business case på en af de mest lovende produktionsmetoder til produktion af en smagsforstærker baseret på rejeskallerne.

Projektet er blevet formidlet ved mange forskellige sammenhænge gennem projektperioden. En væsentlig formidlingsindsats i projektet har været de fem opdateringer på Danish Seafood Associations (DSA) skaldyrsgruppemøder. DSA organiserer hovedparten af den danske seafoodindustri og er dermed en væsentlig modtager af viden om anvendelse af deres biprodukter.

Samlet set er projektet blevet særdeles godt modtaget af aktører fra industrien, og der arbejdes frem mod en opskalering af produktionen under realistiske produktionsforhold.

Du kan finde rapporter fra projektet på Gembas hjemmeside: https://gembaseafood.dk/works/smagsforstaerker-baseret-pa-rejeskaller/