Danish Seafood Association, Nordjysk FødevareErhverv og Nordsøen Forskerpark står bag et nyt partnerskab med fokus på fiskeri- og akvakultursektoren. Ambitionen er i fællesskab at høste de fordele for fiskeerhvervet, der kan ligge i øget deling af viden og innovation, samt at sikre erhvervets stemme i den nye erhvervsfremmestruktur. Fordele vi bedre kan opnå sammen, frem for at virksomhederne enkeltvist søger at holde sig ajour.

Danish Seafood Association, Nordjysk FødevareErhverv og Nordsøen Forskerpark er initiativtagerne til et nyt partnerskab i fiskesektoren. Målet med Seafood Partnership er at fremme fiskerierhvervets interesser gennem en faglig brancheplatform, der blandt andet skal styrke den faglige stemme, som er nødvendig for den samlede fiskesektoren i Danmark:

– Særlig yderkommunerne i Danmark kan noget helt unikt inden for fiskeri og akvakultur. Det vil vi bruge som løftestang for dels at sikre fiskesektorens stemme generelt og dels at skabe et nødvendigt fokus i den nye erhvervsfremmestruktur, forklarer Eva Nautrup, som er direktør hos Nordjysk FødevareErhverv.

Udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren

Fordelene ved det nye partnerskab på tværs af fiskeri- og akvakultursektoren er mange. Blandt andet kan samarbejdet være med til at sikre en fortsat udvikling af et vigtigt dansk erhvervsområde:

– Fiskeri og akvakultur udgør et helt centralt erhvervsområde for Danmark med en samlet årlig omsætning på 33,2 milliarder kroner. Danmark regnes for at være i den globale elite, når det gælder fisk og akvakultur, og i 2018 blev der eksporteret for mere end 26 milliarder kroner fisk og skaldyr. Det er en forretning, der gennem årene har skabt indtægter, nye virksomheder, vækst og arbejdspladser – og som vi fortsat vil sikre en positiv udvikling af med Seafood Partnership, forklarer direktør ved Danish Seafood Association, Poul Melgaard Jensen.

De tre initiativtagere til partnerskabet er enige om, at det handler om at fokusere på fiskesektorens store betydning og potentiale, som netop har været byggestenene for samarbejdet:

– Mere end 20 procent af fødevarerelaterede erhvervsaktiviteter og eksport stammer fra fisk- og akvakultur, hvilket svarer til omkring 16.000 direkte, indirekte og inducerede jobs. Faktisk udgør fødevarevirksomheder hele 6,5 procent af det samlede antal arbejdspladser i Danmark. I Nordjylland, hvor en stor del af fiskesektoren hører hjemme er andelen særligt høj, fortæller Karl Henrik Laursen, som er direktør i Nordsøen Forskerpark, og fortsætter:

– Derfor skal vi også sikre, at fiskeerhvervet får den berettigede indflydelse, og at sektoren har mulighed for at skabe den vækst og de arbejdspladser, der er potentiale for. Det er vores overordnede mål med samarbejdet i partnerskabet.

Ditte F. Nielsen, Formand for Nordjysk FødevareErhverv, udtaler:

Forståelse og involvering af alle fiskeerhvervets interessenter er vital for udvikling i branchen, og Seafood Partnership bliver den vigtige samlende platform, der skal udvikle fremtidens fiskeerhverv samt skabe vækst og arbejdspladser lokalt og i øjenhøjde med virksomhederne. Partnerskabet skal medvirke til at sikre et styrket Vandkantsdanmark.

Flere af branchens store aktører og virksomheder såsom DTU Aqua, Danske Havne, Sæby Fiskeindustri og flere andre har allerede tegnet sig som støtter af partnerskabet.

Stærk faglig platform

Det vigtigst formål med Seafood Partnerskab er at skabe en stærk faglig platform, der styrker fiskeerhvervets stemme i den nye erhvervsfremmestruktur – både i relation til klynger og innovationsnetværk. Derudover skal platformen være med til at skabe ny viden og videndele til gavn for hele branchen. I oktober afholdes en workshop, hvor fokusset bliver at samle konkret input til fremtidige aktiviteter og projekter.